در تنظیم تعهدات در قرارداد به چه نکاتی بایستی توجه داشت؟

16/09/1398
۰ نظر

???? در تنظیم تعهدات در قرارداد بایستی به ۵ نکته زیر توجه داشت :
الف : چه کسی باید ایفای تعهد کند؟
ب : چه چیز باید تادیه شود؟
پ : به چه کسی باید تادیه شود؟
ت: در چه زمانی تادیه شود؟
ث: هزینه ایفای تعهد به عهده کدام طرف است؟
ج: در کدام محل تادیه شود؟

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند