در صورت سکوت مفاد قرارداد در بعضی موارد از چه منابعی استفاده می شود؟

16/09/1398
۰ نظر

???? اگر قرارداد منعقد شود و در بعضی موارد کلی ، سکوت کند از قواعد کلی عقد معینی که در قانون آمده استفاده می شود و نقش ارشادی دارد در صورتی که در عقود غیر معین چنین نیست . در هر حال قاضی حق تفسیر قرارداد را دارد . خواه در مورد عقود معین یا عقود نامعین .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند