در عقد اجاره مدت اجاره از روزی شروع می شود که ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است . (ماده ۴۶۹)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند