در چه عقودی فقط امضاء یک طرف کفایت می کند ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? طبق ماده ۶۳ قانون ثبت در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید ، تصدیق و صحت امضای طرف تعهد کافی نخواهد بود .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند