در چه مواردی طبق قانون مدنی مستاجر حق فسخ و تخلیه ملک را دارد؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ۱-موجر ملک را به تصرف مستاجر ندهد و اجبار او به تسلیم ممکن نباشد (ماده ۴۷۶ ق.م).
۲-عیبی در ملک باشد(ماده۴۷۸)
۳-تعمیرات ضروری در ملک لازم باشد مستاجر می­تواند اجاره را فسخ کند.(۴۸۵)
۴-بعد از قرارداد اجاره و قبل از تحویل ملک به مستأجر، شخص ثالث مزاحم مستاجر شود او می­تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.
۵- اگر مستاجر در موقع قرارداد اجاره برای خودش حق فسخ شرط کرده باشد.
نکته: ارتباط با ملک مورد اجاره فرقی نمی­کند که آن ملک مسکونی باشد یا تجاری ، در هر دو مورد شرایط فسخ برای مستأجر یکسان است . در ماده ۶ قانون سال ۶۲ که مختص به اجاره املاک مسکونی است موارد فسخ توسط مستأجر بیان شده و در ماده ۱۲ قانون سال ۵۶ که مربوط به اجاره املاک تجاری است به این موضوع پرداخته است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند