دفاتر اسناد رسمی در حین تنظیم برخی از اسناد وکالتی عبارتی مشهور : (موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و اسقاط نمود) تصریح عبارت مذکور بیانگر چیست ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? آنچه در اسناد وکالتی بدین مضمون درج می گردد در واقع عدم عزل وکیل است که در خارج شرط شده است و لزومی ندارد که آن عقد خارج لازم فیمابین وکیل و موکل منعقد گردد تصریح عبارت مذکور در سند وکالت فی الواقع ثبت اقرار موکل است نه اینکه دلالت بر وجود عقد لازمی بین وکیل و موکل نماید

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند