رابطه حقوقی وکالت در انعقاد عقد را بیان نمائید ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? رابطه بین وکیل و موکل که رابطه داخلی نمایندگی نامیده می شود . رابطه بین وکیل و طرف معامله و رابطه بین طرف معامله و موکل که رابطه خارجی می نامند .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند