رسمی یا عادی بودن قراردادها

14/09/1398
۰ نظر

???? قرارداد فروش یا اجاره نامه، یا به طور کلی هر سندی، که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، چه در نزد مشاور املاک ، چه در خارج از آن و توسط طرفین نوشته شده باشد، سند عادی بوده و رسمی نیست.
???? این اسناد هر چند ارزش کامل قانونی دارند و در دادگاه قابل استناد هستند، اما ممکن است مورد انکار قرار گیرند، و دارنده این اسناد باید صحت آنها را اثبات کند.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند