سفته را تعریف نمائید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی وجه را در زمان معینی یا به محض مطالبه از سوی دارنده در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند