شرایط اساسی برای تحقق خیار غبن بیان فرمائید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? خیار غبن با شرایط ذیل تحقق می یابد :
الف : معوضی بودن قرارداد .
ب : متعادل نبودن فاحش عوضین در زمان انعقاد معامله .
ج : جهل طرف زیان دیده از ارزش واقعی عوضین.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند