شرایط اساسی صحت معاملات را بیان نمائید ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? طبقه ماده ۱۹۰ قانون مدنی ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله است ۴- مشروعیت ، جهت معامله . (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند