شرایط اساسی صحت معامله را بیان نمائید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیت طرفین
۳-موضوع معینی که مورد معامله باشد
۴-مشروعیت و جهت معامله

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند