شرایط تخلیه فوری ملک

01/03/1399
۰ نظر
شرایط تخلیه فوری ملک

شرایط تخلیه فوری ملک :

۱- مدت اجاره منقضی شده باشد.
۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
۳- یا در صورت شرط عدم انتقال ؛به غیر اجاره داد باشد.
۴- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد.

در این صورت موجر می‌تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند. و خواسته‌ی خود را دستور تخلیه فوری بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود. و ظرف ۷۲ ساعت اجرا می‌شود.

قرارداد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرارداد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه‌های املاک) تنظیم شده باشد. در این صورت فرقی نمی‌کند. اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

شایان ذکر است در صورت وجود یکی از شرایط تخلیه فوری ملک اگر تقاضای حکم کند. رویه حکم تخلیه اجرا می‌شود که با صدور این حکم با مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می‌شود. و رویه‌ای طولانی بر آن حاکم می‌شود و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود. پس از آن مالک باید تقاضای صدور اجراییه کند. و در اجراییه‌ی باز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود.

چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می‌پذیرد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند