شرایط فسخ قرارداد بر اساس شروط ضمن قرارداد چیست ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? پاسخ :
۱) شرط خلاف متقضای عقد .
۲) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد .
۳) شرایطی که باطل هستند و تخلف در آن ها باعث می شود برای طرف دیگر حق فسخ پیدا شود یا جریمه و خسارتی پرداخت کند .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند