شروط‌ باطل

14/09/1398
۰ نظر

۱️⃣ شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست

????برابر ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شروط ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
???? شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد
???? شرطی که درآن فایده ای نباشد
???? شرطی که نامشروع باشد

۲️⃣ شروطی که باطل و موجب بطلان عقد است

به طور مثال چنان که کسی ضمن قراردادی تعهد کند که زبان بیگانه ای را به طور کامل در مدت یک روز به دیگری بیاموزد.
برای اینکه شرط، غیرمقدور و در نتیجه باطل محسوب شود، باید هیچ کس قدرت برانجام نداشته باشدو اگر متعهد توانایی انجام شرط را نداشته باشد، ولی بتواند به وسیله دیگران آن را انجام دهد، شرط صحیح است و اگر بعد از وقوع عقد شرط غیرمقدور گردد یا بعداً ذی نفع آگاهی یابد که شرط در حین عقد غیرمقدور بوده است، این وضع در معامله موثر است هرچند آن را باطل نمی کند: کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند