طریقه محاسبه زیر بنا و تراکم پیش آمدگی ساختمان در داخل فضای باز چگونه است ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? نحوه محاسبه بشرح زیر است :
الف : پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان به عنوان باران گیر جزء زیر بنا محسوب نمی شود .
ب : بالکن ها و تراس های مسقف تا عمق ۳ متر چنانچه سه طرف آن باز باشند یک دوم مساحت آن جزء زیر بنا محسوب می گردد . بدیهی است مازاد بر عمق ۳ متر تماما جزء زیر بنا محسوب می گردد.
پ : در صورتی که پیش آمدگی ۳ طرف بسته باشد دو سوم مساحت آن جزء زیر بنا محسوب می شود .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند