عقد اجاره در چه صورتی کلا باطل می گردد؟

16/09/1398
۰ نظر

???? وقتی که عین مستاجره قابلیت استفاده را از دست داده و امکان اعاده قابلیت استفاده وجود نداشته باشد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند