عقد هبه چه نوع عقدی است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگر هدیه می کند . هدیه کننده را (واهب) و طرف دیگر را (متهب) مالی را که مورد هبه است عین (موهوبه) می گویند

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند