غیر منقول ذاتی را تعریف نمائید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? اموالی که ذاتا غیر منقول هستند . که توسط انسان در بنا یا زمینی بکار رفته و نمی توان آن ها را جز با خرابی عین یا محل مال ، حرکت داد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند