فرآیند و تشریفات سند تک برگی

14/09/1398
۰ نظر

????اول: اشخاص با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، اصل سند مالکیت خواه تک برگی یا دفترچه‌ای و یا بنچاق خریداری شده پلاک ثبتی مورد معامله را به مسئول دفترخانه ارائه تا در جهت احراز مالکیت و عدم منع قانونی برای انتقال و… پروسه انتقال انجام گیرد.

???? مثلا در صورت عدم مجزا بودن سند ششدانگ مالکیت ارائه صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک لازم می‌باشد.

????دوم: مسئول دفترخانه جهت تنظیم انتقال قطعی بسته به نوع کاربری ملک استعلام‌هایی را به مراجع ذی‌ربط صادر می‌نماید.

???? توضیح بیشتر آنکه برای املاک مسکونی در حوزه شهری استعلام اداره دارایی، شهرداری و اداره ثبت، در حوزه روستایی دارایی،اداره ثبت و دهیاری یا بنیاد مسکن و برای اراضی کشاورزی اداره دارایی،ثبت و جهاد کشاورزی الزامی است؛و برای املاک تجاری علاوه بر استعلامات مذکور یعنی دارایی،شهرداری و ثبت،استعلام از سازمان تامین اجتماعی لازم است.

???? ضمنا پاسخ تمامی استعلامهای مربوطه از مراجع ذیربط الزامی است و اخذ پاسخ تمامی استعلامات فوق به جز استعلام ثبت، بر عهده متعاملین می‌باشد و همچنین باید توجه کرد که هر یک از استعلامات فوق دارای مدت خاصی می‌باشند.

???? به طور خاص اعتبار پاسخ استعلام اداره ثبت،در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، حدودا یک ماه و در غیر این صورت ۴۵ روز از تاریخ صدور خواهد بود.

????سوم: این مرحله در چند فرض محل بحث می‌باشد:

???? فرض اول در جایی که متعاملین اشخاص حقیقی باشند:
که در این صورت ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است و در صورتی که هر یک از متعاملین حضور نداشته باشند ؛ اصل وکالتنامه و اصل شناسنامه و کارت ملی وکیل لازم می باشد.

???? فرض دوم در جایی که هر یک از متعاملین محجور باشند:
در این حالت بنا به شرایط قانونی به صورت ولایتا یا وصایتا و یا قیمومتا معامله انجام می گیرد ؛ که در صورت اخیر اصل قیم‌نامه و گواهینامه اداره سرپرستی از دادگستری با استعلام دفترخانه ، جهت انجام معامله الزامی است.

???? فرض سوم در جایی است که هر یک از متعاملین اشخاص حقوقی باشند:
که در این صورت اصل اساسنامه شرکت ، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت و ارائه اصل مدارک سجلی صاحبان امضاء همراه با مهر شرکت لازم می باشد.

???? فرض چهارم در جایی است که هر یک از متعاملین ورثه‌ای باشد:
که در این صورت اصل گواهی حصر وراثت و در مورد املاک ورثه‌ای اصل گواهی واریز مالیات بر ارث الزامی می‌باشد.

????چهارم: این مرحله، آخرین فرآیند بیع رسمی املاک در دفترخانه می‌باشد که بعد از انجام تمامی تشریفات فوق و فقد هر گونه منع قانونی و ارائه مدارک فوق‌الذکر ، متعاملین یا قائم مقام آنها برای امضاء سند رسمی حضور همزمان در دفترخانه به عمل می‌آورند و در صورت بی‌سواد بودن متعاملین، همراه بودن یک نفر باسواد با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی ، الزامی است.

???? نهایتا با امضاء متعاملین مرحله اولیه انتقال به اتمام می رسد ؛ ولی هنوز خریدار به عنوان مالک تلقی نمی‌شود؛بلکه زمانی این امر محقق می‌شود که خلاصه معامله به اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبتی ملک ارسال و در دفتر املاک به ثبت برسد ؛ آنگاه ملکیت به نام خریدار منتقل و مستقر می‌شود.
در این صورت، خریدار با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و با ارائه بنچاق درخواست سند تک برگی با مالکیت خود می‌نماید.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند