فرق بین حق فسخ و شرط فسخ چیست؟

16/09/1398
۰ نظر

???? حق فسخ حق قانونی است ولی شرط فسخ که ضمن عقد ، قید می شود قراردادی و توافقی است .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند