فروش ملک تجاری حین اجاره

08/03/1399
۰ نظر
فروش ملک تجاری حین اجاره

فروش ملک تجاری حین اجاره :

چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسکونی، مالک (یا همان موجر)، مالکیت محل را به دیگری واگذار کند. قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند. مگر آن که در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد.

مثل این که توافق شده باشد. که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد. یا خود بخود پایان یابد. (به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود.) یا با توافق موجر و مستاجر تمام شود. (به بیان حقوقدان ها اقاله شود.)

فروش ملک تجاری حین اجاره در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد یا پس از سال ۱۳۷۶ تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت پرداخت نموده باشد. در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالک). و اثبات آن به درخواست موجر. محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می شود.

همچنین اگر موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه کند. به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذکر تخلیه انجام می شود.

تخلیه پیش از موعد ملک

در بسیاری موارد مستاجرین به سبب اطلاع از فروش ملک نسبت به تخلیه آن اقدام کرده و پی از اتمام زمان درج شده در قرارداد اجاره ملک را تحوبل می دهند. این مورد برای فروشندگان بسیار جذاب میباشد. چرا که می توانند با خیال راحت ملک را به خریدار تحویل داده و به مفاد قرارداد عمل کنند.

اما نکته ای که در این میان باید مستاجرین مد نظر داشته باشند. این است که به سبب تخلیه پیش از موعد امکان قرارگرفتن در شرایط فسخ قرارداد برای آنها بوجود آمده. و در صورت عدم دریافت رضایت مکتوب از مالک میتواند برای آنها دردسر هایی را در پی داشته باشد.

از آنجایی که فسخ قرارداد می تواند برای طرفین به پرداخت خسارت منجر شود. بایستی ملک با رضایت کتبی از مالک تحویل داده شود. تا از پرداخت هزینه های جانبی و خسارت به مالک جلوگیری شود.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند