فروش ملک در رهن بانک

07/03/1399
۰ نظر
فروش ملک در رهن بانک

قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است. به عبارت دیگر برای صراحت این موضوع بصورت سوالی پاسخ داده شود :

در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد. اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد. آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند؟

وفق نظریه مشورتی شماره ۴۶۲۲/۷-۴/۷/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که مشعر است : با توجه به این که طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد نافذ است. و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی خریدار قائم مقام قانونی فروشنده تلقی می شود. مضافاٌ به این که ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است. لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می تواند تقاضای فک رهن نماید. و مباشرت راهن شرط نیست. فلذا فروش ملک در رهن بانک امکان پذیر است.

ارکان رهن:

راهن: شخصی که دارایی و یا ملک خود را به عنوان وثیقه در گرو بانک می‎گذارد.

مرتهن: بانک یا موسسه‎ی مالی اعتباری که ملک را گرو می‎گیرد.

عین مرهونه: ملکی که گرو گذاشته می‎شود.

رهن: قراردادی که برای این منظور نوشته می‎شود.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند