قائم مقام خاص و عام چه کسی است ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? قائم مقام خاص ، کسی است که به واسطه انتقال حقی به او ، نسبت به آن حق جانشین انتقال دهنده می شود که به آن منتقل الیه می گویند . ولی قائم مقام عام وراث هستند که در همه حقوق و تعهدات جانشین مورث شان می گردند .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند