قانون ثبت درباره معامله معارضی چه می گوید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک هر کسی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول ، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارضی با حق مزبور کند به زندان از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند