قسمت های اختصاصی و مشترک آپارتمان ها را نام ببرید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? طبق ماده ۱ و ۲ قانون تملک آپارتمان ها مالکیت در آپارتمان های مختلف شامل دو قسمت است ۱-قسمت های اختصاصی ۲-قسمت های مشترک. قسمتهای اختصاصی : عبارت از قسمت هایی است که در اسناد رسمی مالکیت مشخصات کامل و دقیق آن از جهت حدود ، متراژ ، موقعیت و غیره ، ملک اختصاصی یک یا چند مالک باشد. ۲-قسمت های مشترک : عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان مخصوص نباشد و به تمامی مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آن ها ، تعلق می گیرد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند