آخرین به روز رسانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱

برای مشاهده ادامه جدول صفحه را به طرفین بکشید

کد ملکنوع ملکمحدودهزمینزیربناطبقاتسال ساختوضعیتقیمت کل (تومان)قیمت هر متر مربع (تومان)
۴۳۰۲ویلاوادان۳۵۰۸۰۱۱۴۰۰نوساز۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱۴۲۸۵۷.۱۴۲۸۵۷۱
۴۲۹۲ویلاسربندان۵۵۰۱۲۰۱۱۴۰۰نوساز۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲۷۲۷۲۷.۲۷۲۷۲۷۳
۴۳۰۴ویلاوادان۳۹۰۲۰۰۲۱۳۹۹نوساز۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۵۶۴۱۰.۲۵۶۴۱
۴۲۹۹ویلاجابان۶۰۰۱۲۰۱۱۴۰۱نوساز۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۰
۴۳۰۰ویلاکیلان۱۷۱۹۰۱۱۳۹۸نوساز۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۳۱۵۷۸۹.۴۷۳۶۸۴
۴۲۹۸ویلاوادان۵۵۰۲۰۰۲۱۴۰۰نوساز۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹.۰۹۰۹۰۹۱
۴۲۹۷ویلاوادان۷۰۰۱۱۰۱۱۳۹۹نوساز۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۷۵۷۱۴۲۸.۵۷۱۴۲۸۶
۴۲۹۳ویلاسربندان۷۵۰۱۴۵۱۱۴۰۰نوساز۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۷۳۳۳۳۳۳.۳۳۳۳۳۳۳
۴۲۹۶ویلاجابان۵۰۰۳۶۰۲۱۴۰۰نوساز۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰
۴۳۰۳ویلاوادان۱۰۰۰۲۰۰۱۱۴۰۰نوساز۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰
۴۲۹۵ویلاآبسرد۹۰۰۲۰۰۲۱۳۹۸نوساز۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱.۱۱۱۱۱۱
۴۳۰۸ویلا – تجاریجیلارد۳۰۰۴۵۰۱۱۳۸۰قدیمی۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳.۳۳۳۳۳۳
۴۳۰۶ویلافرامه۸۰۰۸۰۱۱۳۹۱بازسازی۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
۴۳۰۷ویلاچشمه اعلا۱۲۰۰۳۶۰۲۱۴۰۰نوساز۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰
۴۲۷۶ویلاآیینه ورزان۲۶۰۰۲۷۰۳۱۳۹۹نوساز۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۰۷۶۹۲.۳۰۷۶۹۲
۴۳۰۵ویلا – تجاریوادان۲۱۵۰۱۵۰۱۱۴۰۰نوساز۳۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰
۴۳۰۱ویلاکیلان۱۴۰۰۸۵۰۲۱۴۰۱نوساز۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳۵۷۱۴۲۸.۵۷۱۴۲۹

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید :

۰۲۱-۷۶۳۳۴۱۶۶