ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ مجلس شورای اسلامی چه می باشد ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ماده یک قانون پیش فروش آپارتمان مقرر داشته : هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن ، مالک رسمی زمین (ییش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) در آید از نظر مقررات این قانون (قرارداد پیش فروش ساختمان) محسوب می شود.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند