مبنای ایجاد حق سرقفلی در املاک تجاری

14/09/1398
۰ نظر

????الف : اختیار مالکانه
با توجه به اینکه مالک بر مال یا ملک خود مسلط است بنابراین حق دارد، علاوه بر اجاره که به صورت زمانبندی مشخص دریافت می­کند مبلغی را در ابتدا دریافت کند که این مبلغ هم اصولاً جزء اجاره محسوب می­شود.

????ب : دریافت وجه بخاطر موقعیت خوب ملک استیجاری
با توجه به اینکه هر ملکی دارای شرایطی است و از جهت کیفیت برای تجارت ،همه املاک تجاری مشابه هم نیستند لذا مالک وقتی ملک خود را جهت تجارت اجاره می­دهد به جهت موقعیت خوبی که ملکش دارد مبلغی نیز از مستأجر دریافت می­کند و هر مکانی که شرایط بهتر داشته باشد ، مبلغ سرقفلی هم بیشتر خواهد بود .

????ج : دریافت سرقفلی در برابر اعطای امتیاز به مستأجر
هنگامی که مالک ملک خود را با دریافت سرقفلی اجاره می دهد در اینجا علاوه بر اینکه حق انتفاع از ملک را به مستأجر می­دهد این امتیاز را هم به وی می دهد که در پایان مدت اجاره بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهای متعارف اجاره ادامه داشته باشد ؛ یا اینکه حق تخلیه ملک یا محل را از خود سلب کند‌.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند