مجهول المالک در اصطلاح ثبت به چه اطلاق می شود ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? مجهول المالک در اصطلاح ثبت ، ملک غیر منقولی است که ظرف مدت مقرر درخواست آن ثبت نشده باشد (حتی مالک آن معلوم و مشخص باشد)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند