مسئولیت مدنی چیست؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ملزم بودن شخص به جبران خساراتی است که از خطای او به دیگری وارد می شود. (ماده ۳۲۸ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند