مستاجر در موارد زیر حق درخواست فسخ قرارداد را دارد

14/09/1398
۰ نظر

????ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۶۲، ماده ۱۲قانون سال ۵۶، و قانون مدنی

۱-درصورتی که ملک مسکونی وصف مورد نظر در اجاره نامه را نداشته باشد.
۲-در طول اجاره عیبی در ملک مسکونی بوجود آید که ملک قابلیت استفاده را نداشته باشد و رفع عیب هم ممکن نباشد.
۳- در صورتی که در اجاره نامه برای مستاجر با شرایطی حق فسخ گذاشته شده باشد و آن شرایط بوجود آید و مستاجر محق در فسخ می­شود.
۴-در صورتی که مستاجر فوت کند.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند