مشارکت در ساخت

12/10/1400
۰ نظر
مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت : عقدی که بر طبق آن مالک ملک خود را در اختیار یک سازنده قرار می دهد. و سازنده نیز عملیات اجرایی و هزینه های تخریب و نوسازی ساختمان را به عهده می گیرد. تقسیم واحدهای آپارتمانی ، با توجه به ارزش زمین و هزینه های تخریب و نوسازی ، بین طرفین صورت می گیرد.

نکات حقوقی مشارکت در ساخت

قبل از تنظیم قرارداد ملاحظه کنید که آیا طرف اول یعنی مالک طبق سند ملک موضوع مشارکت مالک محسوب می شود یا خیر.

مطمئن شوید که مالک قبل از انجام معامله ملک را بغیر انتقال نداده باشد. و به قصد کلاهبرداری مترصد تنظیم قرارداد و دریافت پولی باشد.

اگر ملک ورثه ای است باید تمام وراث شخصا یا توسط وکیل قانونی یا توسط ولی یا قیم در جلسه حاضر و قرارداد را امضا نمایند. در غیر اینصورت به واسطه عدم امضای یکی از وراث یا شرکا ، برای سازنده مشکل جدی پیش خواهد آمد. خصوصا اگر مبلغی را بلاعوض به ورثه بخواهد پرداخت نماید.

اگر مبالغی قرار است هزینه شود و پرداخت آن بصورت برابر یا براساس سهم طرفین باید پرداخت شود حتما باید تضمین کافی از مالک اخذ شود. تا سازنده مطمئن باشد که میتواند آنچه را که اضافه بر سهم خود به شهرداری یا ثبت یا غیره پرداخت میکند ؛ دریافت نماید.

تضامن از ریشه ضمانت میباشد. قرارداد تضامنی، یعنی قراردادی که هر کدام از خریداران، انجام تعهدات سایر خریداران را تضمین می‌کنند.

بیشتر بخوانید : تضامن

حتما در ضمن قرارداد یا بصورت جداگانه سهم سازنده و مالک مشخص شود. تا در زمان بروز اختلاف در دادگاه مواجه با رد دعوی نشوید. چون اگر سهم مثلا سازنده یا هر دو طرف تعیین نشود امکان الزام به تحویل آپارتمان علیه مالک امکانپذیر نیست. مگر اینکه تقسیم نامه تنظیم شود.

برای تمام تعهداتی که مالک در مقابل سازنده دارد هم مدت و هم وجه التزام تعیین نمایید. تا در صورت عدم انجام تعهد بتوانید از طریق دادگاه وی را ملزم به اجرای تعهدات و پرداخت خسارت نمایید. مثلا بابت “تخلیه و تحویل ملک جهت ساخت” یا “بابت تحویل سند ملک” یا “بابت وکالت کاری” یا “در رابطه با تحویل ملک پس از ساخت” و غیره. چون اگر مدت تعیین نشود و صرفا یک مدت کلی برای قرارداد مشارکت باشد تا زمان منقضی شدن مدت قرارداد امکان الزام یا فسخ قرارداد وجود ندارد.

حتما و حتما شرط فسخ قرارداد با حفظ منافع و هزینه کردها برای خود در قرارداد پیش بینی و تعریف نمایید. چون در قراردادهای بسیاری با وجود عدم امکان اجرای قرارداد ، بواسطه “اسقاط کافه خیارات” سازنده متضرر شده. و راهی برای فرار از مهلکه حتی از طریق دادگاه ندارد.

مفاد قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

طرفین دخیل در قرارداد و موضوع آن باید بطور دقیق بیان گردد. همچنین آورده هریک از دو طرف به تفصیل در قرارداد بیان گردد. و برنامه زمانبدی و اجرای تعهدات و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات بطور واضح و دقیق بیان گردد. تا از بروز اختلافات بعدی حتی المقدور جلوگیری نماید. و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی و تکلیف آن در قرارداد مشخص باشد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند