مضاربه چه نوع عقدی است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ماده (۵۴۶) به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند