معاملات موقوفه اجاره چگونه می باشد ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? املاک اوقافی شامل بسیاری از موقوفات است و موقوفه اجاره به شرط احداث بنا آن دسته از املاکی هستند که بر مبنای وجود یک وقف نامه معتبر تحت نظارت اداره اوقاف بوده و مالک این اعیانی (عرصه ، وقف است ) به عنوان مستاجر اداره اوقاف شناخته می شود . به نوعی که مالک اعیانی حق دخل و تصرف و فروش قانونی اعیانی خود را به هر قیمتی داشته و در هنگام خرید و فروش باید درصدی از مبلغ مورد معامله را به اداره اوقاف پرداخت نماید . همچنین خریدار جدید نیز به عنوان مستاجر جدید شناخته شده و باید مال الاجاره را به صورت ماهیانه یا سالیانه پرداخت نماید .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند