معامله با وارث

14/09/1398
۰ نظر

???? در مورد املاکی که مالک آن متوفی باشد در صورتی می‌توان ورثه مرحوم یا مرحومه را بعنوان طرف قرارداد اطلاق نمود که ورثه دارای گواهی حصر وراثت معتبر از مراجع قضایی باشد و در متن گواهی حصرو وراثت می‌بایست مشخصات ملک مورد نظر قید شده باشد مگر اینکه در متن گواهی نوشته شده شود که ورثه‌ی مذکور وارث تمامی دارایی‌های متوفی می‌باشد در اینصورت می‌بایست مشخصات شخص متوفی در قرارداد قید شود و سپس مشخصات وراث به همراه شماره و مشخصات و تاریخ گواهی حصر وراثت قید گردد.

???? در مورد خریدار نیز ورثه نمی‌تواند برای شخص متوفی مالی را خریداری کند شخص متوفی را نمیتوان بعنوان خریدار تلقی نمود.

???? بعد از نوشتن مشخصات طرفین قرارداد ، می‌بایست آدرس و شماره تلفنی از هر یک از طرفین اخذ شده و در قرارداد نوشته شود تا در صورت لزوم به آن رجوع شود.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند