نکات معامله با وکیل مالک ملک

13/03/1399
۰ نظر
معامله با وكيل مالک

معامله با وکیل مالک :

توصیه کلی ما این است که حتی الامکان با وکیل مالک معامله انجام ندهید. و به غیر از موارد استثنایی سعی کنید با شخص مالک قرارداد را امضا کنید. با این حال اگر به هر دلیلی مجبور شدید با وکیل فروشنده قرارداد امضا کنید، چند نکته را در نظر داشته باشید:

۱- حتماً از دفترخانه صادر کننده وکالت نامه، اعتبار وکالتنامه را استعلام کنید.

۲- صحت و اعتبار وکالتنامه هایی که در کنسولگری های ایران در خارج از کشور تنظیم شده است را از طریق وزارت خارجه بررسی کنید.

۳- در وکالتنامه، در بخش حدود اختیارات، وکیل باید حق گرفتن ثمن و وجه قرارداد، اسقاط کافه خیارات، ضمانت و تعهد کشف فساد، حق تعهد تعیین وجه التزام و خسارت قراردادی و حق تحویل دادن ملک را داشته باشد.

۴- وکیل فروشنده هیچ گونه تعهدی نسبت به قرارداد ندارد. بنابراین حتی الامکان در قرارداد، وکیل را نیز نسبت به تعهدات فروشنده متعهد نمایید.

۵- اگر وکیل مالک حق گرفتن ثمن قرارداد را نداشته باشد، درصورت پرداخت وجه به وکیل، تعهد خریدار مبنی بر پرداخت وجه به مالک بر عهده خریدار باقی می ماند.

۶- اگر از زمان صدور وکالتنامه بیش از ۶ ماه گذشته است. حتی الامکان از وکیل بخواهید وکالتنامه جدیدی به تاریخ روز ارائه نماید.

 وکیل در انجام معامله آن است که به وسیله انعقاد قرارداد بین موکل و طرف معامله ایجاد رابطه حقوقی می نماید. و خود کاملا از معامله ای که بین متعهد له یا ناقل و منتقل الیه منعقد شده خارج است.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند