حدود قیمت مناطق گیلاوند

آخرین به روز رسانی : آذر ماه ۱۴۰۰

حدود قیمت زمین : بین متری ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۱ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان

حدود قیمت زمین : بین متری ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۷ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۲۴ تا ۲۶ میلیون تومان

حدود قیمت ملک های دربستی : بین ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تا ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

حدود قیمت زمین : بین متری ۲۳ تا ۲۶ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۷ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۲۶ تا ۲۸ میلیون تومان

حدود قیمت زمین : بین متری ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۸ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۲۷ تا ۳۰ میلیون تومان

حدود قیمت زمین : بین متری ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۵ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۲۵ تا ۲۷ میلیون تومان

حدود قیمت زمین : بین متری ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۵ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۲۵ تا ۲۷ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان : بین ۵۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان : بین ۷۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

حدود قیمت زمین : بین متری ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۳ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان

حدود قیمت زمین : بین متری ۱۳ تا ۲۰ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۳ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان

حدود قیمت زمین : بین متری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۳ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان

حدود قیمت زمین : بین متری ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۳ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان

حدود قیمت زمین : بین متری ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان قدیمی ساز : متری ۱۱ میلیون تومان

حدود قیمت آپارتمان نوساز : بین متری ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان

معرفی کامل مناطق گیلاوند

برای مشاهده روی منطقه مورد نظر کلیک کنید

شهرک گاز گیلاوند

شهرک گاز گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
بلوار رجایی لادن ها گیلاوند

بلوار رجایی لادن ها گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
شهرک توحید گیلاوند

شهرک توحید گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
بلوار باهنر گیلاوند

بلوار باهنر گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
دمادشت فاز یک گیلاوند

دمادشت فاز یک گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
دمادشت فاز دو گیلاوند

دمادشت فاز دو گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
زنبق ها بلوار بهشتی گیلاوند

زنبق ها بلوار بهشتی گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
مسکن مهر گیلاوند

مسکن مهر گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
بالای ولیعصر شمالی

بالای ولیعصر شمالی

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
ولیعصر شمالی گیلاوند

ولیعصر شمالی گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
محک گیلاوند

محک گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
فرهنگیان فاز دو گیلاوند

فرهنگیان فاز دو گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
فرهنگیان فاز یک

فرهنگیان فاز یک گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده
شهرک جهاد گیلاوند

شهرک جهاد گیلاوند

معرفی ؛ فیلم ؛ موقعیت روی نقشه ؛ تور مجازی ۳۶۰ درجه ؛ گالری تصاویر و جدید ترین ملک های ثبت شده در این محدوده