معنی اجرت المثل را تعریف نمائید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? اگر کسی از مال دیگری استفاده نماید و عین آن مال باقی باشد ، باید برای مدتی که از مال دیگری منتفع شده ، به صاحب مال ، اجرت بدهد (اجرت المثل می گویند)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند