معنی برات را توضیح دهید؟

16/09/1398
۰ نظر

???? برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می کند ، مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت کند .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند