ملک اجاره ای را چطور می توان فروخت

14/09/1398
۰ نظر

✅درباره فروش ملکی که دراجاره مستاجر است چند نکته ضروری شرح داده می شود.

????چنانچه ملک خود را اجاره داده و یا حق بهره برداری آن را مانند انتقال سرقفلی و یا حق کسب و پیشه به دیگری منتقل کرده اید

۱- شما برابر قانون حق دارید مالکیت آن را به اشخاص ثالث واگذار کنید.
۲- مالک جدید،وکیل و یا قائم مقام قانونی فروشنده است و بهره بردار (مستاجر) باید برای تمام امور به او مراجعه کند.
۳- باید انتقال بهره برداری (دراجاره بودن) ملک را به خریدار اطلاع داد ، درغیر این صورت وی می تواند قرارداد را فسخ کند.
۴- تا زمانی که قرارداد اجاره(انتقال بهره بردای ) فسخ و یا مدت آن منقضی نشده باشد خریدارحق بهره برداری از ملک را نخواهد داشت مگر اینکه با حضور مستاجر توافق جدیدی حاصل گردد که باید در قرارداد اجاره و خرید ذکر شود و به امضا مستاجر برسد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند