منظور در قصد و رضای طرفین در قرارداد چیست ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? برای انجام عقد ، هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آن را داشته باشند . (قصد) به معنی (تصمیم) به ایجاد یا انعقاد عقد است ، (رضا) به معنی (اشتیاق) که پس از سنجش نفع و ضرر نسبت به خرید یا فروش مالی در ذهن ایجاد می شود .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند