مورد معامله در قرارداد چیست ؟ و شرایط اساسی آن کدامند ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? مورد معامله در قرارداد ، مال یا عملی باشد که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن باشند ، و شرایط اساسی آن :
۱- ارزش اقتصادی داشته باشد .
۲- موجود معلوم و معین باشد .
۳- کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین و کلا توصیف شود و هیچ تردیدی باقی نماند.
۴- تسلیم مال امکان پذیر باشد .
(ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۱۹۰ و ۳۴۸ قانون مدنی)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند