میزان و ارزش سرقفلی چگونه و توسط چه کسی تعیین می شود؟

16/09/1398
۰ نظر

???? سرقفلی با توجه به نوع بنا ،کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی و تجهیزات و امکانات آن توسط مالک پیشنهاد و با توافق طرفین تعیین می شود و در صورت عدم توافق دادگاه تعیین می کند.(ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند