نقش وکیل در انجام معامله چیست ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? وکیل در انجام معامله آن است که به وسیله انعقاد قرارداد بین موکل و طرف معامله ایجاد رابطه حقوقی می نماید و خود کاملا از معامله ای که بین متعهد له یا ناقل و منتقل الیه منعقد شده خارج است

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند