نمایندگی در قراردادی چیست ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? نمایندگی که به وسیله موکل به وکیل داده می شود . وکیل در عقد مانند نماینده قانونی دارای اراده مستقل است که به نفع یا ضرر موکل در حدود وکالت قصد انشاء می نماید .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند