نکات خرید املاک

09/02/1399
۰ نظر
نکات خرید املاک

نکات خرید املاک :

۱- قبل از معامله باید اطمینان پیدا کنید که طرف مقابل شما مالک ملک مورد معامله است. چگونه؟؟ از طریق دفاتر اسناد رسمی استعلام مالکیت بعمل آورید، سپس با تحقیق محلی و میدانی هویت مالک را احراز و آنرا با سجل ابرازی انطباق دهید.در غیر اینصورت ممکن است مال غیر را خریداری نموده باشید.

۲-مشخصات دقیق پلاک ثبتی را با تعیین هر دو پلاک فرعی و اصلی، در قرارداد خود درج نمایید. همچنین ضروری است نشانی دقیق ملک را نیز درج نمایید. اگر مورد معامله، آپارتمان باشد، حساسیت های فوق بیشتر و ظرائف دیگری را نیز بهمراه خواهد داشت!

۳-شروط مربوط به وجه التزام و تضامین را به دقت در قرارداد درج کنید. با این شروط، در فرض تخلف طرف مقابل، میتوانید از محل وجه التزام و شروط ضمنی، حقوق خود را تأمین نمایید.
این شروط در قراردادهای مختلف، متفاوت خواهد بود، لذا در صورت لزوم از متخصصین حقوقی حتماً مشورت بگیرید.

۴- شرایط مربوط به پرداخت ثمن معامله را بصورت پلکانی و مشروط درج کنید.

۵-در نکات خرید املاک توجه داشته باشید. اگر قرار است چک بدهید، حتما شماره چک ها و تاریخ آنرا و همچنین و تحویل آنرا به دقت در قرارداد درج نمایید.

۶- زمان تحویل ملک و نحوه تحویل را بدقت در قراردادتان لحاظ کنید.

۷- موعد دقیق انتقال اسناد رسمی مالکیت و دفترخانه اسناد رسمی مربوطه را به صراحت در قرارداد ذکر نمایید.

۸- آثار عدم حضور در دفترخانه و یا عدم تحویل ملک را به صراحت در قرارداد درج نمایید.

۹- نشانی دقیق طرفین در قرارداد ذکر شود.

۱۰-حتماً دو شاهد معتمد قرارداد شما را امضاء کنند.علاوه بر امضاء، اثر انگشت طرف مقابلتان را نیز در ذیل قرارداد اخذ نمایید.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند