ودیعه عقدی است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? ماده (۶۰۷) به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانا نگه دارد . ودیععه گذار را (مودع) و ودیعه گیر را (مستودع یا امین می گویند)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند