ودیعه چه نوع عقدی است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? تراضی و توافق در انعقاد آن می باشد. (هدف اصلی در عقد مزبور نگاهداری و حفظ مال مورد ودیعه می باشد.)

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند