وضعیت انکار و تردید در مورد اسناد عادی و رسمی چیست؟

16/09/1398
۰ نظر

???? با توجه به ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی نسبت به سند عادی می توان ادعای (انکار، تردید ، جعلیت) نمود در حالی که نسبت به سند رسمی یا سندی که در حکم آن است انکار یا تردید مسموع نیست .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند